Archive for February, 2012

جشن اسفندگان

Tuesday, February 7th, 2012

esfandgan-pic1


انجمن زرتشتیان ایالت واشنگتن آئینی را به خجستگی جشن اسفندگان روز شنبه 29 بهمن برابر با 18 فوریه برگزار نمود.

گاتها خوانی، سخن در مورد مقام زن در ایران باستان، مقام زن در شاهنامه، مسابقه، برنامه شاد و پذیرائی با شیرینی و شام بخشهای از این آئین خجسته بود که از ساعت 6 پسين و با شركت 45 نفر از همکیشان برگزار شد.

هچنین اهداء گل به مادران و بریدن کیک توسط مادربزرگ مجلس از بخشهای زیبای برنامه بود.
كلاس مبانى اينترنت

Tuesday, February 7th, 2012همانگونه كه قبلا اعلام شد، ما در نظر داريم كلاسى در زمينه مبانى اينترنت برگزار نماييم. دانش آموزان در اين كلاس كه توسط افشين سپهرى و به زبان فارسى در 8 جلسه تدريس خواهد شد، موضوعات زير را فرا خواهند گرفت:

• اينترنت چگونه كار ميكند
• چگونه از اينترنت بهتر استفاده كنيم
• چگونه يك وب سايت ساده شخصى بسازيم

اين كلاس رايگان و شركت در آن براى عموم آزاد است.

در صورت علاقه به شركت ميتوانيد با مدرس كلاس به آدرس afshin@sepehri.info تا پيش از 15 فوريه تماس بگيريد. لطفا در عنوان ايميل كلمه internet101 را ذكر نماييد.

براى آگاهى بيشتر در مورد اين كلاس از جمله عناوين موضوعات ميتوانيد به وب سايت كلاس مراجعه كنيد.